background-image

ZSTiO "Mechanik"

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Rekrutacja 2018/19


Podstawa prawna rekrutacji

Decyzja
Śląskiego Kuratora Oświaty

W sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2018/19.

Harmonogram w załączniku

hide panel Loading...